Legater og konkurrencer

  • Danmarks Nationalbanks Jubilæunsfond af 1968.
  • Højesteretssagfører C.L. Davids Legat.
  • 1.præmie i designkonkurrence udskrevet af Holmegård/Odense Glasværk 1981